Stem på Haukås Musikkhus!


1453227_469421079845199_1989528417_n

NCC Lonaparken skal dele ut 50 000 kr til et lokalt formål i Åsane, og vi i Haukås Musikklag ser på dette som en fantastisk mulighet til å få finansiert nytt sikringsskap i Musikkhuset. For å hjelpe Haukås Musikkhus til å få denne flotte gaven fra NCC Lonaparken, er det eneste du trenger å gjøre å like Nina Stensaker sin kommentar på dette bildet før den 23. desember.

Jeg ønsker at Haukås Musikkhus skal få denne gaven. Huset drives i dag av medlemmene i Haukås Musikklag. Et brass band med medlemmer i alle aldre fra 14 til 70 år. Huset er i bruk daglig og hver uke har vi fast utleie til Manger Musikklag (vinner av Norgesmesterskapet en rekke ganger og vinner av Europamesterskapet i 2011!) og Hovding Turn, samt at Haukås Musikklag selv øver der hver uke. Så å si hver helg gjennom hele året er det utleid til private arrangement. Huset fikk nytt kjøkken i 2010 og har fasiliteter som scene, stereoanlegg + miksepult og flere toaletter. Dette gjør huset til et meget ettertrakt lokale og kommer derfor hele bydelen vår til gode. Byggingen av huset startet i 1921 og stod ferdig i 1923. Et så gammel hus og med så mye aktivitet har naturligvis et stadig behov for å vedlikeholdes. Det huset trenger aller mest er nytt sikringsskap. Skapet i dag er ikke blitt oppgradert siden 1985. Det har skrusikringer og er meget uoversiktlig. Kursene blir ofte for varme og det er mangler på jordfeilutløsingen. Å skrifte et slikt skap er en stor og viktig investering, noe som huset dessverre ikke har egenkapital nok til å gjøre. Dette er og en jobb som må utføres av en profesjonell elektriker. Noe som er kostbart og dermed ikke kan gjøres som dugnadsarbeid blant korpset medlemmer. Jeg håper at dere kan hjelpe med å bidra til et nytt sikringsskap og dermed også øke sikkerheten i huset! 
Jeg vil helt tilslutt få takke for at dere hjelper lokalsamfunnet på denne måten og ønsker dere alle en riktig god jul! – Nina Stensaker

Kontrakt

Ved leie av Haukås Musikkhus skal ansvarlig leietager signere utleiekontrakt i samsvar med ansvarlig utleier for Musikkhuset. I kontrakten skal også leieperiode være klarert, samt sum for utleie. Leie av musikkanlegg, serveringshjelp eller vasking skal være avklart før kontrakten signeres.

UTLEIEKONTRAKT HAUKÅS MUSIKKHUS

1. De som leier huset er ansvarlige for orden og sømmelighet i – og omkring huset i leieperioden.
2. Ansvarlig leietaker skal være over 25 år.
3. Ansvarlig leietaker er ansvarlig for eventuelle skader som måtte oppstå på huset eller inventaret i løpet av leieforholdet. Dersom noe blir ødelagt eller fjernet fra huset skal dette erstattes.
4. Ved leie søndag og i ukedager skal arrangement avsluttest senest klokken 24:00, om ikke annet er avtalt med utleier. Ved leie fredag og lørdag skal arrangement avsluttes senest klokken 02:00.
5. Pris av leie er avtalt med utleier i forkant og er avhengig av utleietidspunkt og arrangement.
6. Ved reservasjon av utleiedato vil faktura bli tilsendt leietaker. Denne må betales innen 14 dager for å beholde reservasjonen. Innbetalt husleie blir ikke refunder dersom avbestillingen skjer senere enn 30 dager før utleietidspunkt, ved tidligere avbestilling refunderes halvparten av leien.
7. Nøkkel til Haukås Musikkhus kan hentes onsdag i Musikkhuset mellom kl. 18:30 og 22:00, om ikke annet er avtalt, ved at leietaker viser kvittering for betalt husleie. Depositum på kr. 500,- skal betales kontant ved utlevering av nøkkel. Depositum blir tilbakebetalt etter at huset er kontrollert og funnet i forskriftsmessig stand og når nøkkelen er tilbakelevert. Nøkkelen returneres påfølgende onsdag til samme tid i Musikkhuset. EVENTUELT Nøkkelen leveres i brevsprekk som skal monteres i ytterdør.
8. I de faste leiesatser er alt utstyr på kjøkkenet inkludert. Leietaker må besørge all oppvask og etterlate kjøkkenet i samme stand som da det ble tatt i bruk.
9. Etter utleie skal lokalet overleveres i forskriftsmessig stand, herunder stilles krav til:
a. Generell oppryddig i – og utenfor huset.
b. Kosting av gulv, tilgriset gulv vaskes.
c. Rengjøring av kjøkken, dette inkluderer kjøkkenutstyr.
d. Rengjøring av toaletter.
e. Bord og stoler skal vaskes og stables på plass (vent til de er tørre etter vask).
f. Søppel skal i container utenfor kjøkkeninngang.
10. Ved endt leieforhold skal leietaker sørge for at alt lys er slukket, vinduene er lukket og ytterdører er låst når lokalet forlates.
11. Om ikke lokalet er overlevert i forskriftsmessig stand, vil det påløpe et gebyr på kr. 500,- Dette vil komme i tillegg til eventuelt ødelagt inventar.
12. Varmepumpe skal være innstilt for utleie, den skal ikke endres i løpet av utleieperioden.
13. I henhold til norsk lov er det er det ikke tillatt å selge alkoholholdige drikkevarer. Røyking er også forbudt i lokalet.

Veibeskrivelse


Vis større kart

Når du kommer sørfra er Haukås Musikkhus det oransje huset som ligger til venstre for Breisteinkrysset, like etter Shell og innkjøringen til Bergen Travpark. Kjøretid fra Knarvik eller Åsane Senter er ca. 10 minutter. Kommer du fra Bergen må du beregne 20 minutters kjøretid.

Det er enkel tilkomst med buss til musikkhuset, da det er busstopp i både nord- og sørgående retning like ved i Steinestøvegen. Begge busstoppene har navn «Myrsæter». Reisetid med buss fra Åsane terminal er om lag 10 minutter. For bussruter se skyss.no.

Musikkhusets adresse er: Steinestøvegen 306, 5111 Bergen.