Kontrakt

Ved leie av Haukås Musikkhus skal ansvarlig leietager signere utleiekontrakt i samsvar med ansvarlig utleier for Musikkhuset. I kontrakten skal også leieperiode være klarert, samt sum for utleie. Leie av musikkanlegg, serveringshjelp eller vasking skal være avklart før kontrakten signeres.

UTLEIEKONTRAKT HAUKÅS MUSIKKHUS

1. De som leier huset er ansvarlige for orden og sømmelighet i – og omkring huset i leieperioden.
2. Ansvarlig leietaker skal være over 25 år.
3. Ansvarlig leietaker er ansvarlig for eventuelle skader som måtte oppstå på huset eller inventaret i løpet av leieforholdet. Dersom noe blir ødelagt eller fjernet fra huset skal dette erstattes.
4. Ved leie søndag og i ukedager skal arrangement avsluttest senest klokken 24:00, om ikke annet er avtalt med utleier. Ved leie fredag og lørdag skal arrangement avsluttes senest klokken 02:00.
5. Pris av leie er avtalt med utleier i forkant og er avhengig av utleietidspunkt og arrangement.
6. Ved reservasjon av utleiedato vil faktura bli tilsendt leietaker. Denne må betales innen 14 dager for å beholde reservasjonen. Innbetalt husleie blir ikke refunder dersom avbestillingen skjer senere enn 30 dager før utleietidspunkt, ved tidligere avbestilling refunderes halvparten av leien.
7. Nøkkel til Haukås Musikkhus kan hentes onsdag i Musikkhuset mellom kl. 18:30 og 22:00, om ikke annet er avtalt, ved at leietaker viser kvittering for betalt husleie. Depositum på kr. 500,- skal betales kontant ved utlevering av nøkkel. Depositum blir tilbakebetalt etter at huset er kontrollert og funnet i forskriftsmessig stand og når nøkkelen er tilbakelevert. Nøkkelen returneres påfølgende onsdag til samme tid i Musikkhuset. EVENTUELT Nøkkelen leveres i brevsprekk som skal monteres i ytterdør.
8. I de faste leiesatser er alt utstyr på kjøkkenet inkludert. Leietaker må besørge all oppvask og etterlate kjøkkenet i samme stand som da det ble tatt i bruk.
9. Etter utleie skal lokalet overleveres i forskriftsmessig stand, herunder stilles krav til:
a. Generell oppryddig i – og utenfor huset.
b. Kosting av gulv, tilgriset gulv vaskes.
c. Rengjøring av kjøkken, dette inkluderer kjøkkenutstyr.
d. Rengjøring av toaletter.
e. Bord og stoler skal vaskes og stables på plass (vent til de er tørre etter vask).
f. Søppel skal i container utenfor kjøkkeninngang.
10. Ved endt leieforhold skal leietaker sørge for at alt lys er slukket, vinduene er lukket og ytterdører er låst når lokalet forlates.
11. Om ikke lokalet er overlevert i forskriftsmessig stand, vil det påløpe et gebyr på kr. 500,- Dette vil komme i tillegg til eventuelt ødelagt inventar.
12. Varmepumpe skal være innstilt for utleie, den skal ikke endres i løpet av utleieperioden.
13. I henhold til norsk lov er det er det ikke tillatt å selge alkoholholdige drikkevarer. Røyking er også forbudt i lokalet.