Om Musikkhuset

Haukås Musikkhus er en bygning med en lang historie i lokalmiljøet.

1921 – Haukås Musikklag kjøper tomten i Breisteinkrysset og starter opp arbeidet med å bygge et lagshus.

1923 – Huset står ferdig, og blir tatt i bruk som øvingslokale for Haukås Musikklag. Etter hvert blir det også arrangert korgafester og juletrefester.

1926/1927 – En stor vekkelsesbølge går over Haukås-bygden og indremisjonen spør om å få kjøpe Musikkhuset og gjøre det om til bedehus. Grunnet skral økonomi er korpset svært nær ved å selge men bestemmer seg likevel for å beholde huset.

1930 – Det er økonomiske nedgangstider og korpset arrangerer dans på huset for å redde økonomien. Dette blir dårlig mottatt av Indremisjonen. Inngangspengene er 75 øre.

1938/1939 – Musikkhuset blir benyttet som undervisningslokale mens det blir bygget ny skole på Haukås.

1940 – Landet blir okkupert og tyskerne beslaglegger huset. De bruker det som høylager for hestene sine, noe som medfører stor slitasje.

1945 – 2. verdenskrig er slutt og Haukås Musikklag får tilbake Musikkhuset fullstendig nedslitt.

1950 – En større renovering blir satt i gang; Inngangen blir flyttet, scenen blir bygd, galleriet blir flyttet og det blir satt opp ny utedo. Breistein Mannskor blir fast leietaker, et forhold som varer helt frem til 1988.

1979 – En omfattende oppussing og ombygging startes for å møte tidens krav. Huset blir utbygd med nye moderne toaletter, garderobe og nytt kjøkken. Galleriet blir revet ned og salen blir fornyet med gipsplater og panel. Kjøkkenet utstyres med glass og dekketøy slik at det kan arrangeres fester med full oppdekking.

1981 – Det nyombygde huset blir tatt i bruk under innvielsesfest 20. juni.

2001 – Det blir gjort en større oppussing innvendig av salen, toaletter og garderobe.

2006/2009 – Taket i salen får støydemping for å bedre akustikken. Kjøkken og toaletter blir renovert, gulvbelegg byttes ut og varmepumpe installeres.

2014 – Nytt sikringsskap installert i huset med støtte fra NCC Lonaparken. Gang, omkledningsrom, og toaletter er pusset opp.

Lik oss på Facebook for mer informasjon og nyheter om musikkhuset!