Stem på Haukås Musikkhus!


1453227_469421079845199_1989528417_n

NCC Lonaparken skal dele ut 50 000 kr til et lokalt formål i Åsane, og vi i Haukås Musikklag ser på dette som en fantastisk mulighet til å få finansiert nytt sikringsskap i Musikkhuset. For å hjelpe Haukås Musikkhus til å få denne flotte gaven fra NCC Lonaparken, er det eneste du trenger å gjøre å like Nina Stensaker sin kommentar på dette bildet før den 23. desember.

Jeg ønsker at Haukås Musikkhus skal få denne gaven. Huset drives i dag av medlemmene i Haukås Musikklag. Et brass band med medlemmer i alle aldre fra 14 til 70 år. Huset er i bruk daglig og hver uke har vi fast utleie til Manger Musikklag (vinner av Norgesmesterskapet en rekke ganger og vinner av Europamesterskapet i 2011!) og Hovding Turn, samt at Haukås Musikklag selv øver der hver uke. Så å si hver helg gjennom hele året er det utleid til private arrangement. Huset fikk nytt kjøkken i 2010 og har fasiliteter som scene, stereoanlegg + miksepult og flere toaletter. Dette gjør huset til et meget ettertrakt lokale og kommer derfor hele bydelen vår til gode. Byggingen av huset startet i 1921 og stod ferdig i 1923. Et så gammel hus og med så mye aktivitet har naturligvis et stadig behov for å vedlikeholdes. Det huset trenger aller mest er nytt sikringsskap. Skapet i dag er ikke blitt oppgradert siden 1985. Det har skrusikringer og er meget uoversiktlig. Kursene blir ofte for varme og det er mangler på jordfeilutløsingen. Å skrifte et slikt skap er en stor og viktig investering, noe som huset dessverre ikke har egenkapital nok til å gjøre. Dette er og en jobb som må utføres av en profesjonell elektriker. Noe som er kostbart og dermed ikke kan gjøres som dugnadsarbeid blant korpset medlemmer. Jeg håper at dere kan hjelpe med å bidra til et nytt sikringsskap og dermed også øke sikkerheten i huset! 
Jeg vil helt tilslutt få takke for at dere hjelper lokalsamfunnet på denne måten og ønsker dere alle en riktig god jul! – Nina Stensaker